Dijkverbetering Buggenum
Overstromingsgebied Buggenum

 

 

 

Hoog water bedreiging voor Buggenum.

 

 

Waterschap Peel en Maasvallei staat voor de taak om haar waterkeringen te versterken, zo heeft de overheid besloten. Dit is niet alleen een technische, maar ook een ruimtelijke opgave. Als de bestaande dijken in Buggenum verhoogd worden tot de wettelijk vastgestelde normen zou dit een verhoging betekenen van 2 meter. 

 

Foto hiernaast: De blauwe kleur geeft de hoeveelheid water aan bij toekomstige overstroming. Hoe blauwer hoe meer berging.

 

 

Mogelijke oplossingen.
Mogelijke dijkverbetering.

 

 

 

Mogelijke oplossingen dijkverbetering.

 

Voor een beter contact met de rivier en een betere inpassing van de waterkering dient het profiel van dit gebied van Dorpsstraat tot Maas opnieuw en in samenhang ontworpen te worden dit in relatie tot het koelwaterkanaal en de jachthaven.

 

Dijken bouwen en dijken slechten.

Maar er is ook een andere kant van het verhaal. Als de Maas overstroomt brengt de rivier water naar het binnenland wat weer goed is voor de natuur en tegen  uitdroging van de gronden verder van de Maas. Het zou niet de eerste keer zijn als iets wat recht gemaakt is weer krom moet worden.

Agrariers en grondeigenaren.
Samen voor de patrijs.

Samen voor de patrijs.

 

Eindelijk krijgt het Buggenumse veld wat het verdiend, aandacht voor de bedreigde akkervogels. De veldleeuwerik, kwartel en de patrijs zijn ook in het Buggenumseveld op zijn retour.

Milieucooperatie Peel en Maas
Project bescherming akkervogels Buggenumseveld.

 

Bescherming akkervogels Buggenumseveld.

 

Op donderdag 27 juli 2017 werden in het Buggenumseveld borden geplaatst bij de schuilgelegenheid bij de Bouxweerd vanwege het project beschermen patrijzen en andere akkervogels. Een initiatief van Agrariërs en grondeigenaren in het Buggenumseveld. Hiermee bevestigd men de belangrijkheid van het Buggenumseveld voor akkervogels.

 

Op de foto v.l.n.r. Ron Janssen, Arno Walraven, Hans Geraets en Coen Wijers.

Langs de Groezeweg.
Bijenkasten in het Veld

Bijenkasten in het Buggenumseveld.

 

Verschillenden imkers hebben bijenkasten in het Buggenumseveld staan. Hier bij de akkerranden langs de Groezeweg.

Knooppunt Buggenumse veld
Knooppunt Buggenumse veld

 

Wandelroute: Buggenum,  Rivier, dorp en Buggenumse veld

 

Buggenum, een eeuwenoud dorp aan de Maas.  Tijdens de wandeling zullen we de rivier maar even te zien krijgen, maar wel zullen we ervaren dat de Maas nadrukkelijk een stempel op het dorp heeft gedrukt.

 

We beginnen aan de wandeling van ruim 8 kilometer bij knooppunt 97, nabij de kerk, en wandelen de tegenover de kerk gelegen laagte, Mooi Buggenum,  in naar knooppunt  98.

 

Voordat de hoogwaterbeschermingsmaatregelen werden uitgevoerd vulde deze laagte zich bij vrijwel elke hoogwaterstand van de Maas met water. In 1993 en 1995 stond het water tot ongeveer 1 meter hoog in de huizen aan de Dorpsstraat.  De schade was enorm.

 

We vervolgen onze weg via de Berikstraat en een grindweg tussen velden door en komen weer in de bebouwde kom. Knooppunt 94 is wat moeilijk te vinden. Vanuit dit knooppunt lopen we langs de achterzijde van een nieuwbouwwijkje met de naam Galgenberg. De plaats dus waar in vervlogen tijden de niet gehoorzame Buggenummers publiekelijk werden terechtgesteld.

 

Nog even door de bebouwde kom en dan door het Buggenumseveld richting Neer. Geniet van het mooie open  uitzicht richting het buurdorp. Het lager gelegen deel van het gebied aan uw rechterhand is een vroegere meander van de Maas. Ook via dit lager gelegen land bereikte in het verleden het maaswater de bebouwing van Buggenum.

 

 

 

We wandelen  langs een meertje dat in de afgelopen jaren is ontstaan door grindwinning. De ontgrinding is voltooid en de plas is heringericht maar het een en ander ziet er nog een beetje kaal uit. Anders is dit bij de Bouxweerd, een plas die zo’n 60 tot 70 jaar geleden is ontstaan. Neem even de tijd om bij de vogelkijkwand het leven op deze, mooi begroeide, plas te bekijken.

 

Via de groene uiterwaarden van de rivier gaat het weer richting dorp. In de verte de sky-line van Roermond.

 

Links van ons, door een opening in het groen, kunnen we even een blik werpen op de rivier die, mogen we zeggen?, een haat-liefdeverhouding heeft met het dorp.

 

Bij knooppunt 72 nemen we het pad tussen groene hagen naar knooppunt 70. Het pad maakt deel uit van een uniek netwerk  van vluchtpaden. De paden liggen op de hoger gelegen delen van het dorp en werden gebruikt als “verkeersaders”  op momenten dat de lager gelegen straten werden overstroomd.

 

Loop nog even bij Sint Aldegundis naar binnen. Men zegt dat zij, onder andere, wat voor u kan betekenen als u last heeft van hoofd- of keelpijn. Sint Aldegundis wordt ook aangeroepen ter bescherming tegen kanker. Na het bezoek aan haar loopt u over de Holstraat en de Pastoor Schmeitsstraat weer naar het beginpunt.

 

 

 

De route is te volgen via de knooppunten 97-98-95-94-92-90-91-62-48-44-71-72-70-99-97 

 

 

 

 

Grote veranderingen op de gouden driehoek in Midden-Limburg


Kolossale gebouw.
Electriciteit centrale Plem

Over veranderingen gesproken, dit kolossale gebouw op het industrieterrein Zevenellen was vele jaren een beeld bepalend gebouw.

Maascentrale.

In 1950 besluit de raad van commissarissen van de Plem om in het winterbed van de Maas in Buggenum de Maascentrale te bouwen. In het zelfde jaar worden de benodigde 33 ha grond gekocht. Het was niet eenvoudig om een geschikte locatie te vinden die aan alle voorwaarden voldeed. Na ophoging van het terrein met 5 a 6 meter tot 22 meter boven Nap was het overstromingsgevaar weggenomen. Op 7 september 1955 opende Prins Bernard de Maascentrale. Uit eindelijk zou de Maascentrale uit groeien tot een capaciteit van 400 MW. In 1966 werden 490.000 ton kolen verstookt en 170.000 ton olie. Later werden eenheden omgebouwd op aardgas en werd 60 procent van de elektriciteit opgewekt met aardgas. In 1996 valt definitief het doek voor de Maascentrale.Luchtfoto Maascentrale Buggenum
Maascentrale in volle productie
Maascentrale Buggenum
Sloop Maascentrale Plem
Laatste eenheid Maascentrale
Laatste eenheid Maascentrale wordt opgeblazen


Demkolec

In april 1994 opent Prins Claus ‘s werelds grootste kolenvergassing  installatie Demkolec in Buggenum. Deze centrale moest 225 MW stroom opwekken via kolenvergassing. De 225 MW stroom werden de eerste jaren niet gehaald. Overcapaciteit van stroom en het dichtdraaien van de subsidie kraan heeft uiteindelijk de sluiting bespoedigd. 110 mensen verliezen hun baan.


Bouw van grootste kolenvergasser te wereld
Bouw van grootste kolenvergasser te wereld

Hier tijdens de bouw van de kolenvergasser.

Ten aanzien van het kolenvergassingsproject in Buggenum zijn de verwachtingen hoog gespannen, de hele wereld kijkt toe, zij Minister van Economische Zaken Dr. J. E. Andriessen bij de opening in 1994.

Demcolec in aanbouw
Foto van de bouw in 1993

 

 

Deze foto tijdens de bouw laat zien wat de foto bij de sloop ook laat zien een woud van buizen.

Demkolec in betere tijden.
Demkolec in volle productie
Opening door prins Claus in 1994
1994. Opening Demcolec of Alexandercentrale
Willem-Alexander centrale in Buggenum 11 februari.
Willem-Alexander centrale in Buggenum 11 februari.

 

 

11 februari 2015. De sloop is vergevorderd boven de grond. De aannemer verklaarde dat het gedeelte wat onder de grond zit nog maanden werk in beslag neemt.

Verlies werkgelegenheid in Buggenum
Kapitaal vernietiging in Buggenum

 

 

Er is niet veel meer overgebleven van het convertor gedeelte links op vorige foto.

Dit zal dan ook wel een van de laatste foto's zijn van de sloop

 

Steenfabriek Buggenum

 

30 jan 2014 sluit steenfabriek Buggenum officieel haar deuren. Na 8 jaar procederen om de plaatsing van een rookgasreiniger te ontlopen heeft de recessie toegeslagen en een einde gemaakt aan de productie van Buggenumse stenen. Drie van de zes baksteenfabrieken in Limburg worden gesloten. Ook het hoofdkantoor van het concern in het Limburgse Neer gaat dicht. Door de ingreep komen ongeveer 72 van de 120 arbeidsplaatsen te vervallen. CRH Clay Solutions zal haar activiteiten voor de productie en verkoop van baksteen voortzetten onder een andere naam Bylandt Straatbaksteen.

 

 

Kleiwarenfabriek Buggenum
Alle drie op een foto in betere tijden.
CRH Clay Solutions wordt Bylandt Straatbaksteen.
CRH Clay Solutions
Ontmanteling fabriekshal
Lege fabriekshal