Neel Doff was meer dan Keetje tippel.

 

Cornelia Hubertina Doff werd op 27 januari 1858 geboren in Buggenum

Het verhaal van een vrouw die Buggenum in de jaren 70 van de vorige eeuw op de voorpagina plaatste van regionale en landelijke dagbladen.

 

DOFF, Cornelia Hubertina (geb. Buggenum, Limburg 27-1-1858 – gest. Brussel, België 14-7-1942), schrijfster. Dochter van Jan Doff (1828-1880), arbeider, en Catharina Pacques (1828-1909), kantwerkster. Neel Doff trouwde (1) op 1-12-1896 in Elsene (Brussel) met Fernand Louis Maximilien Brouez (1860-1900), uitgever; (2) op 4-5-1901 in Elsene met Georges Henri Marie Joseph Serigiers (1858-1930), advocaat. Beide huwelijken bleven kinderloos

 

In Buggenum ontstond in 1972 nogal wat beroering toen de Gemeenteraad een straat naar Haar wilde noemen vanwege haar verdiensten op literair terrein. Het raadslid Harrie Damen nam daartegen stelling en gaf de voorkeur aan een oud-pastoor van Buggenum. De gemeenteraad koos echter voor de NeelDoffstraat.

 

Deining in het dorp van Neel Doff, toch is de besluitvorming democratisch gegaan.

 

De raad van de Limburgse gemeente Haelen besloot met algemene stemmen, dat een nieuwbouwstraatje in het plaatstje Buggenum, dat onder Haelen ressorteert, de Neel Doffstraat zal heten. In dat straatje zullen volgend voorjaar zes huizen staan en als het helemaal af is, misschien vijftien. En in de naam van dat straatje wil Haelen de schrijfster Neel Doff eren, geboren (in1858) en zeven jaar lang getogen in Buggenum, waar haar vader in zijn beste jaren veldwachter was.Daarna verhuisde het gezin naar Amsterdam, nog later naar Brussel. Gedwongen door de omstandigheden, de vader alcoholist, kon niet meer werken ging Neel tippelen om haar talrijke broertjes en zusjes van voedsel te kunnen voorzien. Later schreef ze daar twee boeken over, die kort geleden bij Meulenhoff zijn verschenen: ‘Dagen van honger en ellende' en 'KeetjeTippel'. Dertigjaar geleden is ze overleden. De meeste van de tussen de 900 en 1000 inwoners van Buggenum zijn maar wat trots op het literaire talent uit hun dorp, dat in Neeltjes jonge jaren maar een gehucht was. Op één en twintig na, die hun handtekening onder een protest brief gezet hebben. Neel Doff kan nog zoveel literaire kwaliteiten hebben, voor hen blijft ze een slecht mens, een schandvlek van het dorp en daarmee uit. Volgens de heer Ben Jeukendrup van het gemeentehuis zit daar tenminste al één spijt stemmer bij: de pastoor. 'Ik heb hem opgebeld en hij zei dat hij wel met de actie sympathiseerde, maar als het er op aan komt heeft hij geen enkel bezwaar tegen die naam. Voor mij is het maar de vraag hoeveel mensen op die lijst echt bezwaren hebben. Het raadslid Damen, een van de twee vertegenwoordigers van Buggenum in de Haelense raad, heeft de brief opgesteld en is ermee langs de deuren van voornamelijk notabelen uit het dorp gegaan. 'Ze noemen die straat nou al de hoeren straat', zegt hij vergenoegd. Wist het hele dorp dan wie Neel Doff was? 'Geen één wist het, maar nu wel natuurlijk. Inderaad heb ik ook gevraagd: Kennen jullie dat mens? Hebben jullie erover gelezen? Ik wel, zei de secretaris, maar dat was dan ook alles. 'Heeft hij zelf alle twee de boeken gelezen? Alleen het eerste deel. Dat hebben ze me thuis gebracht omdat ik ziek was. En ik zie geen aanleiding het tweede ook te lezen Dat eerste was zo, dat mijn dochter van zestien het had kunnen schrijven. Ik zelf trouwens ook. Ik ben zelf ook met een boek bezig, want ik heb hier zoveel mee gemaakt, heel wat meer als dié Doff.' Maandag komt de brief in de raadsvergadering ter sprake. Zullen die paar handtekeningen iets aan het raads besluit kunnen veranderen? 'Dat lijkt me tamelijk uniek', meent de heer Jeukendrup, die de motieven waarmee de groep het besluit te lijf wil gaan, 'nogal aan vechtbaar' noemt. Maar raadslid Damen, die vindt dat de democratie in Haelen ver te zoeken is 'er zitten er acht van Haelen in de raad, twee van Nunhem en twee van Buggenum: die anderen vinden alles goed als het maar niet hun zaakjes betreft') zegt hij over die vergadering: 'Ik heb de brief zo scherp gesteld dat ze het besluit wel zullen moeten veranderen. 'Toen dat raadsbesluit genomen werd, stemde hij overigens niet tegen. Hij was nog maar kort uit het ziekenhuis en 'had nog geen interesse. 'Die is later pas gekomen. Maar maandag zal hij vechten. 'Reken maar. Dat ben ik verplicht tegenover die hele groep. 'En een alternatieve oplossing heeft hij eventueel direct bij de hand: de straat moet naar pastoor Mooren genoemd worden. 'Die pastoor was hier zeer geliefd. Zo’n naam zegt me wel iets.'                    Artikel uit Belgische krant in 1972